Skip to main content

Aerometrija značenje

šta znači Aerometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerometrija (od grčke reči: aeg, metrfa) merenje vazduha; nauka o merenju gustine i pritiska vazduha

Reč Aerometrija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, метрфа) мерење ваздуха; наука о мерењу густине и притиска ваздуха


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a