Skip to main content

Aeromiting značenje

šta znači Aeromiting

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeromiting (od grčke reči: aeg, eng. meeting, zbor, skupština) javna priredba na aerodromu sa izvođenjem vazduhoplovnih veština.

Reč Aeromiting sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, енг. меетинг, збор, скупштина) јавна приредба на аеродрому са извођењем ваздухопловних вештина.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a