Skip to main content

Aeromshanika značenje

šta znači Aeromshanika

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeromshanika (od grčke reči: aeg, mechanike)fizika: nauka o zakonima kretanja i ravnoteže vazdu-šastih tela; pneumatika.

Reč Aeromshanika sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, мецханике) физ. наука о законима кретања и равнотеже вазду-шастих тела; пнеуматика.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a