Skip to main content

Aeronaut značenje

šta znači Aeronaut

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeronaut (od grčke reči: aeg, naus brod, nautikos brodski, pomorski) vazduhoplovac, onaj koji se vozi vazdušnom lađom.

Reč Aeronaut sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, наус брод, наутикос бродски, поморски) ваздухопловац, онај који се вози ваздушном лађом.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a