Skip to main content

Aeropauza značenje

šta znači Aeropauza

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeropauza (od grčke reči: aeg, pausis) slojevi atmosfe-re iznad 25 km gde je vazduh toliko razre-đen da ne može podržati let aviona.

Reč Aeropauza sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, паусис) слојеви атмосфе-ре изнад 25 км где је ваздух толико разре-ђен да не може подржати лет авиона.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a