Skip to main content

Aeroplan značenje

šta znači Aeroplan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeroplan (od grčke reči: aeg, planos koji luta, koji krstari) sprava za plovljenje vazduhom teža od vazduha; avion.

Reč Aeroplan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, планос који лута, који крстари) справа за пловљење ваздухом тежа од ваздуха; авион.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a