Skip to main content

Aeroport značenje

šta znači Aeroport

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeroport (od grčke reči: aeg, latinski portus luka) vazduš-na luka, veliki aerodrom; čvorište vazdušnih linija.

Reč Aeroport sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, лат. портус лука) ваздуш-на лука, велики аеродром; чвориште ваздушних линија.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a