Skip to main content

Aeroskop značenje

šta znači Aeroskop

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeroskop (od grčke reči: aeg, skopeo gledam) aparat za merenje količine prašine u vazduhu

Reč Aeroskop sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, скопео гледам) апарат за мерење количине прашине у ваздуху


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a