Skip to main content

Aerosoli značenje

šta znači Aerosoli

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerosoli (od grčke reči: aeg, latinski solvere rastaviti) čvrste ili tečne čestice koje lebde u vazduhu, u vidu magle ili dima.

Reč Aerosoli sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, лат. солвере раставити) чврсте или течне честице које лебде у ваздуху, у виду магле или дима.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a