Skip to main content

Aerostacija značenje

šta znači Aerostacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerostacija (od latinske reči: aerostatio) veština dizanja balona i upravljanja njima, vazduhoplovstvo

Reč Aerostacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. аеростатио) вештина дизања балона и управљања њима, ваздухопловство


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a