Skip to main content

Aerostatika značenje

šta znači Aerostatika

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerostatika (od grčke reči: aeg, istemi) nauka o ravnoteži gasova, naročito vazduha.

Reč Aerostatika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, истеми) наука о равнотежи гасова, нарочито ваздуха.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a