Skip to main content

Aerotaksi značenje

šta znači Aerotaksi

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerotaksi (od grčke reči: aeg, taxis uređenje) vazdušni taksi, avion za prevoz putnika na kraćim r asto janjima.

Reč Aerotaksi sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, таxис уређење) ваздушни такси, авион за превоз путника на краћим р асто јањима.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a