Skip to main content

Aerotaksija značenje

šta znači Aerotaksija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerotaksija (od grčke reči: aeg, taxis uređenje)zoologija: kretanje organizama koji se slobodno kreću, npr. bakterija u vodi, prema mestima najveće (pozitivna aerotaksija) ili najmanje (negativna aerotaksija) sadržine kiseonika, gde se onda ti aerotaksički mikroorganizmi skupljaju.

Reč Aerotaksija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, таxис уређење) зоол. кретање организама који се слободно крећу, нпр. бактерија у води, према местима највеће (позитивна аеротаксија) или најмање (негативна аеротаксија) садржине кисеоника, где се онда ти аеротаксички микроорганизми скупљају.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a