Skip to main content

Aeroterapija značenje

Šta znači Aeroterapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeroterapija (od grčke reči: aeg, therapefa lečenje)medicina: lečenje udisanjem veštački zgusnutog ili razređenog vazduha.

Reč Aeroterapija napisana unazad: ajiparetorea

Aeroterapija se sastoji od 12 slova.

Šta je Aeroterapija

На Ћирилици: (грч. аег, тхерапефа лечење) мед. лечење удисањем вештачки згуснутог или разређеног ваздуха.

Slično: 
Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a