Skip to main content

Aerotropizam značenje

šta znači Aerotropizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerotropizam (od grčke reči: aeg, trćpos obrt, pravac) bog. pokreti biljaka prema mestima gde ima najviše (pozitivni aerotropizam) ili manje (negativni aerotropizam) vazduha, odnosno kiseonika

Reč Aerotropizam sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, трћпос обрт, правац) бог. покрети биљака према местима где има највише (позитивни аеротропизам) или мање (негативни аеротропизам) ваздуха, односно кисеоника


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a