Skip to main content

Aeroza značenje

šta znači Aeroza

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeroza (od grčke reči: aeg) ned. razvijanje vazduha u telu.

Reč Aeroza sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. аег) нед. развијање ваздуха у телу.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a