Skip to main content

Aerozoe značenje

Šta znači Aerozoe

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerozoe (od grčke reči: aeg, zoon životinja)zoologija: v. aerobije

Reč Aerozoe napisana unazad: eozorea

Aerozoe se sastoji od 7 slova.

Šta je Aerozoe

На Ћирилици: (грч. аег, зоон животиња) зоол. в. аеробије

Slično: 
Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a