Skip to main content

Aerozoe značenje

šta znači Aerozoe

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerozoe (od grčke reči: aeg, zoon životinja)zoologija: v. aerobije

Reč Aerozoe sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, зоон животиња) зоол. в. аеробије


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a