Skip to main content

Aglutinini značenje

šta znači Aglutinini

Na latinici: Definicija i značenje reči Aglutinini (latinski agglutinare prilepiti) pl.medicina: tvari koje nastaju u krvi pod uticajem bakterija i koje krvnom serumu daju sposobnost da izaziva aglutinaciju

Reč Aglutinini sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. агглутинаре прилепити) пл. мед. твари које настају у крви под утицајем бактерија и које крвном серуму дају способност да изазива аглутинацију


Aglucija med. nemogućnost gutanja; agluticija...
Aglutinirati slepiti, prilepiti, prilepljivati, sastaviti, spolja spojiti, srasti...
Aglutinirajući jezici pl. liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši dodavanjem gradivni...
Aglutinini pl. med. tvari koje nastaju u krvi pod uticajem bakterija i koje kr...
Aglutinacija

zgomilavanje, čisto spoljašnje spajanje; fil. najniži stepe...

Aglutinativan koji srašćuje, koji zarašćuje, koji zaleči; koji se prilepljuje, pr...
Sve reči na slovo a