Skip to main content

Agnacija značenje

šta znači Agnacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agnacija (latinski agnatio) krvno srodstvo, srodstvo po ocu.

Reč Agnacija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. агнатио) крвно сродство, сродство по оцу.


Agnus Dei jagnje božije, jedno od imena Hristovih ....
Agnoscirati priznati ....
Agnostičar fil. pristalica agnosticizma. ...
Agnosticizam izraz koji obuhvata veoma različite pravce koji zastupaju gledište ...
Agnozija psih. nesposobnost raspoznavanja, razumevanja i označavanja pojmovim...
Agni mit. staroindijski bog vatre...
Sve reči na slovo a