Skip to main content

Agnostičar značenje

šta znači Agnostičar

Na latinici: Definicija i značenje reči Agnostičar (od grčke reči: a- ne, gnosis saznanje, spoznaja) fil. pristalica agnosticizma.

Reč Agnostičar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, гносис сазнање, спознаја) фил. присталица агностицизма.


Agnus Dei jagnje božije, jedno od imena Hristovih ....
Agnoscirati priznati ....
Agnostičar fil. pristalica agnosticizma. ...
Agnosticizam izraz koji obuhvata veoma različite pravce koji zastupaju gledište ...
Agnozija psih. nesposobnost raspoznavanja, razumevanja i označavanja pojmovim...
Agni mit. staroindijski bog vatre...
Sve reči na slovo a