Skip to main content

Agni značenje

šta znači Agni

Na latinici: Definicija i značenje reči Agni (sskr. Agni) mit. staroindijski bog vatre

Reč Agni sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (сскр. Агни) мит. староиндијски бог ватре


Agnus Dei jagnje božije, jedno od imena Hristovih ....
Agnoscirati priznati ....
Agnostičar fil. pristalica agnosticizma. ...
Agnosticizam izraz koji obuhvata veoma različite pravce koji zastupaju gledište ...
Agnozija psih. nesposobnost raspoznavanja, razumevanja i označavanja pojmovim...
Agni mit. staroindijski bog vatre...
Sve reči na slovo a