Skip to main content

Agnoscirati značenje

Šta znači Agnoscirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Agnoscirati (latinski agnoscere) priznati (npr. potpis, menicu islično:).

Reč Agnoscirati napisana unazad: itaricsonga

Agnoscirati se sastoji od 11 slova.

Šta je Agnoscirati

На Ћирилици: (лат. агносцере) признати (нпр. потпис, меницу и сл.).

Slično: 
Agnus Dei jagnje božije, jedno od imena Hristovih ....
Agnoscirati priznati ....
Agnostičar fil. pristalica agnosticizma. ...
Agnosticizam izraz koji obuhvata veoma različite pravce koji zastupaju gledište ...
Agnozija psih. nesposobnost raspoznavanja, razumevanja i označavanja pojmovim...
Agni mit. staroindijski bog vatre...
Sve reči na slovo a