Skip to main content

Agnatičan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski agnatus) srodan po očevoj strani, po ocu.

Reč Agnatičan napisana unazad: načitanga i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. агнатус) сродан по очевој страни, по оцу.

Slično: 
Agnus Dei jagnje božije, jedno od imena Hristovih ....
Agnoscirati priznati ....
Agnostičar fil. pristalica agnosticizma. ...
Agnosticizam izraz koji obuhvata veoma različite pravce koji zastupaju gledište ...
Agnozija psih. nesposobnost raspoznavanja, razumevanja i označavanja pojmovim...
Agni mit. staroindijski bog vatre...
Sve reči na slovo a