Skip to main content

Agnatija značenje

šta znači Agnatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agnatija (od grčke reči: a- bez, gnathos vilica) nedostatak vilice, bezviličnost.

Reč Agnatija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а- без, гнатхос вилица) недостатак вилице, безвиличност.


Agnus Dei jagnje božije, jedno od imena Hristovih ....
Agnoscirati priznati ....
Agnostičar fil. pristalica agnosticizma. ...
Agnosticizam izraz koji obuhvata veoma različite pravce koji zastupaju gledište ...
Agnozija psih. nesposobnost raspoznavanja, razumevanja i označavanja pojmovim...
Agni mit. staroindijski bog vatre...
Sve reči na slovo a