Skip to main content

Aharistija značenje

Šta znači Aharistija


Aharistija

latinica:

Definicija i značenje reči Aharistija (od grčke reči: aharistia) nezahvalnost.

Reč Aharistija napisana unazad: ajitsiraha

Aharistija se sastoji od 10 slova.

sta je Aharistija

Slično:
Šta znači Ahatizirati dati nečemu prelive boja i šara kao u ahata, izraditi da i...
Šta znači Ahat št. vrsta dragog kamena, mineral sastavljen od više vrsta ...
Šta znači Ahasfer starozavet-ni oblik imena persijskog kralja Kserksa, koji ...
Šta znači Aharistija nezahvalnost....