Skip to main content

Aharistija značenje

šta znači Aharistija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aharistija (od grčke reči: aharistia) nezahvalnost.

Reč Aharistija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ахаристиа) незахвалност.


Ahatizirati dati nečemu prelive boja i šara kao u ahata, izraditi da izgleda kao...
Ahat št. vrsta dragog kamena, mineral sastavljen od više vrsta kvarca , ...
Ahasfer starozavet-ni oblik imena persijskog kralja Kserksa, koji u knjizi ...
Aharistija nezahvalnost....
Sve reči na slovo a