Skip to main content

Ahat značenje

Šta znači Ahat


Ahat

latinica:

Definicija i značenje reči Ahat (od grčke reči: achates) št. vrsta dragog kamena, mineral sastavljen od više vrsta kvarca (kalcedona, karneola i dr.), sa kalcedonskim slojevima veoma poroznim, tako da mogu upijati boje, zbog čega su u trgovinama najčešće veštački obojeni; služi za nakit.

Reč Ahat napisana unazad: taha

Ahat se sastoji od 4 slova.

sta je Ahat

Slično:
Šta znači Ahatizirati dati nečemu prelive boja i šara kao u ahata, izraditi da i...
Šta znači Ahat št. vrsta dragog kamena, mineral sastavljen od više vrsta ...
Šta znači Ahasfer starozavet-ni oblik imena persijskog kralja Kserksa, koji ...
Šta znači Aharistija nezahvalnost....