Skip to main content

Ahat značenje

šta znači Ahat

Na latinici: Definicija i značenje reči Ahat (od grčke reči: achates) št. vrsta dragog kamena, mineral sastavljen od više vrsta kvarca (kalcedona, karneola i dr.), sa kalcedon-skim slojevima veoma poroznim, tako da mogu upijati boje, zbog čega su u trgovina-ma najčešće veštački obojeni; služi za nakit.

Reč Ahat sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. ацхатес) шт. врста драгог камена, минерал састављен од више врста кварца (калцедона, карнеола и др.), са калцедон-ским слојевима веома порозним, тако да могу упијати боје, због чега су у трговина-ма најчешће вештачки обојени; служи за накит.


Ahatizirati dati nečemu prelive boja i šara kao u ahata, izraditi da izgleda kao...
Ahat št. vrsta dragog kamena, mineral sastavljen od više vrsta kvarca , ...
Ahasfer starozavet-ni oblik imena persijskog kralja Kserksa, koji u knjizi ...
Aharistija nezahvalnost....
Sve reči na slovo a