Skip to main content

Ahasfer značenje

Šta znači Ahasfer


Ahasfer

latinica:

Definicija i značenje reči Ahasfer (od hebrejske reči: Achaschverosch) starozavetni oblik imena persijskog kralja Kserksa, koji u knjizi Jestirinoj igra izvesnu ulogu. Docnije je ovim imenom nazvan i Večiti Juda, to jest čovek koga je bog prokleo da ne može nikad umreti ni smiriti se, nego mora večito lutati.

Reč Ahasfer napisana unazad: refsaha

Ahasfer se sastoji od 7 slova.

sta je Ahasfer

Slično:
Šta znači Ahatizirati dati nečemu prelive boja i šara kao u ahata, izraditi da i...
Šta znači Ahat št. vrsta dragog kamena, mineral sastavljen od više vrsta ...
Šta znači Ahasfer starozavet-ni oblik imena persijskog kralja Kserksa, koji ...
Šta znači Aharistija nezahvalnost....