Skip to main content

Ahatizirati značenje

šta znači Ahatizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ahatizirati (od grčke reči:) dati nečemu prelive boja i šara kao u ahata, izraditi da izgleda kao ahat.

Reč Ahatizirati napisana unazad: itarizitahA i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч.) дати нечему преливе боја и шара као у ахата, израдити да изгледа као ахат.

Slično: 
Ahatizirati dati nečemu prelive boja i šara kao u ahata, izraditi da izgleda kao...
Ahat št. vrsta dragog kamena, mineral sastavljen od više vrsta kvarca , ...
Ahasfer starozavet-ni oblik imena persijskog kralja Kserksa, koji u knjizi ...
Aharistija nezahvalnost....
Sve reči na slovo a