Skip to main content

Ajnakter značenje

šta znači Ajnakter

Na latinici: Definicija i značenje reči Ajnakter (nem. ein jedan, latinski actus čin) pozorišni komad u jednom činu.

Reč Ajnakter sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. еин један, лат. ацтус чин) позоришни комад у једном чину.


Ajnpren zaprška; ajnpren supa – čorba od zaprške, sirotinjska supa....
Ajnzlog 1. izlog prodavnice; 2. ženski atributi: grudi i zadnjica...
Ajnfor kapija Velika kapija u okviru kuće...
Ajnfor prolaz...
Ajnštajnij(um) hemijski element, znak Es, redni broj 99, atomska masa 254, radioakti...
Ajnleger štamp. 1. radnik koji stavlja hartiju u štamparsku mašinu; 2. deo ...
Sve reči na slovo a