Skip to main content

Ajnštajnij(um) značenje

šta znači Ajnštajnij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Ajnštajnij(um) hemijski element, znak Es, redni broj 99, atomska masa 254, radioaktivan, trovalentan. Otkriven 1954, ime dobio u čast Alberta Ajnštajna (1879 —1955).

Reč Ajnštajnij(um) sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: хемијски елемент, знак Ес, редни број 99, атомска маса 254, радиоактиван, тровалентан. Откривен 1954, име добио у част Алберта Ајнштајна (1879 —1955).


Ajnpren zaprška; ajnpren supa – čorba od zaprške, sirotinjska supa....
Ajnzlog 1. izlog prodavnice; 2. ženski atributi: grudi i zadnjica...
Ajnfor kapija Velika kapija u okviru kuće...
Ajnfor prolaz...
Ajnštajnij(um) hemijski element, znak Es, redni broj 99, atomska masa 254, radioakti...
Ajnleger štamp. 1. radnik koji stavlja hartiju u štamparsku mašinu; 2. deo ...
Sve reči na slovo a