Skip to main content

Ajnfor kapija značenje

šta znači Ajnfor kapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ajnfor kapija Velika kapija u okviru kuće

Reč Ajnfor kapija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: Велика капија у оквиру куће


Ajnpren zaprška; ajnpren supa – čorba od zaprške, sirotinjska supa....
Ajnzlog 1. izlog prodavnice; 2. ženski atributi: grudi i zadnjica...
Ajnfor kapija Velika kapija u okviru kuće...
Ajnfor prolaz...
Ajnštajnij(um) hemijski element, znak Es, redni broj 99, atomska masa 254, radioakti...
Ajnleger štamp. 1. radnik koji stavlja hartiju u štamparsku mašinu; 2. deo ...
  • 2021-01-26 17:52:29

    Ajnfor je nemačka reč i bukvalno znači uvod, prolaz za kola i sl. U originalu se piše Einfuhr, Einfahrt ...

Sve reči na slovo a