Skip to main content

Ajnfor značenje

šta znači Ajnfor

Na latinici: Definicija i značenje reči Ajnfor prolaz

Reč Ajnfor sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: пролаз


Ajnpren zaprška; ajnpren supa – čorba od zaprške, sirotinjska supa....
Ajnzlog 1. izlog prodavnice; 2. ženski atributi: grudi i zadnjica...
Ajnfor kapija Velika kapija u okviru kuće...
Ajnfor prolaz...
Ajnštajnij(um) hemijski element, znak Es, redni broj 99, atomska masa 254, radioakti...
Ajnleger štamp. 1. radnik koji stavlja hartiju u štamparsku mašinu; 2. deo ...
Sve reči na slovo a