Skip to main content

Ajnfor

Šta znači Ajnfor


Ajnfor značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ajnfor prolaz

Reč Ajnfor napisana unazad: rofnja

Ajnfor se sastoji od 6 slova.

sta je Ajnfor

Slično:
Šta znači Ajnpren zaprška; ajnpren supa – čorba od zaprške, sirotinjska supa....
Šta znači Ajnzlog 1. izlog prodavnice; 2. ženski atributi: grudi i zadnjica...
Šta znači Ajnfor kapija Velika kapija u okviru kuće...
Šta znači Ajnfor prolaz...
Šta znači Ajnštajnij(um) hemijski element, znak Es, redni broj 99, atomska masa 254,...
Šta znači Ajnleger štamp. 1. radnik koji stavlja hartiju u štamparsku mašinu...