Skip to main content

Ajnzlog značenje

šta znači Ajnzlog

Na latinici: Definicija i značenje reči Ajnzlog 1. izlog prodavnice; 2. ženski atributi: grudi i zadnjica

Reč Ajnzlog sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: 1. излог продавнице; 2. женски атрибути: груди и задњица


Ajnpren zaprška; ajnpren supa – čorba od zaprške, sirotinjska supa....
Ajnzlog 1. izlog prodavnice; 2. ženski atributi: grudi i zadnjica...
Ajnfor kapija Velika kapija u okviru kuće...
Ajnfor prolaz...
Ajnštajnij(um) hemijski element, znak Es, redni broj 99, atomska masa 254, radioakti...
Ajnleger štamp. 1. radnik koji stavlja hartiju u štamparsku mašinu; 2. deo ...
Sve reči na slovo a