Skip to main content

Akianoblepsija značenje

šta znači Akianoblepsija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akianoblepsija (od grčke reči: a-, kuapbv zagasito-plav, blepo vidim) ned. slepilo za plavu boju.

Reč Akianoblepsija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, куапбв загасито-плав, блепо видим) нед. слепило за плаву боју.


Akirija neprava upotreba jedne reči, tj. upotreba reči u prenesenom smislu...
Akinezija nepokretljivost; med. ukočenost jednog uda ili više udova, uzetost ...
Akik crveni poludragi kamen koji se upotrebljava za prstenje i đerdane....
Akijezis ned. nesposobnost zene da bude oplođena....
Akizam pretvaranje; ret. kad se neko pravi da nešto ne mari, npr. kad lisi...
Akianoblepsija ned. slepilo za plavu boju....
Sve reči na slovo a