Skip to main content

Akianoblepsija značenje

Šta znači Akianoblepsija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akianoblepsija (od grčke reči: a-, kuapbv zagasito-plav, blepo vidim) ned. slepilo za plavu boju.

Reč Akianoblepsija napisana unazad: ajispelbonaika

Akianoblepsija se sastoji od 14 slova.

Šta je Akianoblepsija

На Ћирилици: (грч. а-, куапбв загасито-плав, блепо видим) нед. слепило за плаву боју.

Slično: 
Akirija neprava upotreba jedne reči, tj. upotreba reči u prenesenom smislu...
Akinezija nepokretljivost; med. ukočenost jednog uda ili više udova, uzetost ...
Akik crveni poludragi kamen koji se upotrebljava za prstenje i đerdane....
Akijezis ned. nesposobnost zene da bude oplođena....
Akizam pretvaranje; ret. kad se neko pravi da nešto ne mari, npr. kad lisi...
Akianoblepsija ned. slepilo za plavu boju....
Sve reči na slovo a