Skip to main content

Akik značenje

šta znači Akik

Na latinici: Definicija i značenje reči Akik (tur. ak!k) crveni poludragi kamen koji se upotrebljava za prstenje i đerdane.

Reč Akik sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (тур. ак!к) црвени полудраги камен који се употребљава за прстење и ђердане.


Akirija neprava upotreba jedne reči, tj. upotreba reči u prenesenom smislu...
Akinezija nepokretljivost; med. ukočenost jednog uda ili više udova, uzetost ...
Akik crveni poludragi kamen koji se upotrebljava za prstenje i đerdane....
Akijezis ned. nesposobnost zene da bude oplođena....
Akizam pretvaranje; ret. kad se neko pravi da nešto ne mari, npr. kad lisi...
Akianoblepsija ned. slepilo za plavu boju....
Sve reči na slovo a