Skip to main content

Akinezija značenje

šta znači Akinezija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akinezija (od grčke reči: aKinesfa) nepokretljivost;medicina: ukočenost jednog uda ili više udova, uzetost živaca.

Reč Akinezija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аКинесфа) непокретљивост; мед. укоченост једног уда или више удова, узетост живаца.


Akirija neprava upotreba jedne reči, tj. upotreba reči u prenesenom smislu...
Akinezija nepokretljivost; med. ukočenost jednog uda ili više udova, uzetost ...
Akik crveni poludragi kamen koji se upotrebljava za prstenje i đerdane....
Akijezis ned. nesposobnost zene da bude oplođena....
Akizam pretvaranje; ret. kad se neko pravi da nešto ne mari, npr. kad lisi...
Akianoblepsija ned. slepilo za plavu boju....
Sve reči na slovo a