Skip to main content

Algija značenje

šta znači Algija

Na latinici: Definicija i značenje reči Algija (od grčke reči: algeo osećam bol)medicina: bol živaca, neuralgija.

Reč Algija sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. алгео осећам бол) мед. бол живаца, неуралгија.


Algrafija tip. postupak pri ravnom štampanju aluminijskim mesto kamenim ploč...
Algofon med. sredstvo protiv zubobolje od slačičinog ulja i špiritusa....
Algospazmus med. grč mišića praćen bolom. ...
Algoritam 1. veština računanja, četiri osnovne računske radnje i udžbenik o t...
Algonkij(um) " pretkambrijsko doba u razvitku Zemlje iz kojeg su poznati prvi trag...
Algologija bog. nauka o algama, okrecima....
Sve reči na slovo a