Skip to main content

Algoritam značenje

šta znači Algoritam

Na latinici: Definicija i značenje reči Algoritam (arap., od grčke reči: rythmos odnos) 1. veština računanja, četiri osnovne računske radnje i udžbenik o tome (izraz potiče od arapskog matematičara Mohameda ibn Musa Alharizmi); 2. logički algoritam pokuša] da se logičke operacije zamene ciframa i računskim metodama, dakle, pokušaj jedne matematičke ili simbolič-ke logike; opšte usvojen način pripreme za digitalne računare; u srednjem veku upotrebljavali su se i izrazi algorizam, algaritam

Reč Algoritam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (арап., грч. рyтхмос однос) 1. вештина рачунања, четири основне рачунске радње и уджбеник о томе (израз потиче од арапског математичара Мохамеда ибн Муса Алхаризми); 2. логички алгоритам покуша] да се логичке операције замене цифрама и рачунским методама, дакле, покушај једне математичке или симболич-ке логике; опште усвојен начин припреме за дигиталне рачунаре; у средњем веку употребљавали су се и изрази алгоризам, алгаритам


Algrafija tip. postupak pri ravnom štampanju aluminijskim mesto kamenim ploč...
Algofon med. sredstvo protiv zubobolje od slačičinog ulja i špiritusa....
Algospazmus med. grč mišića praćen bolom. ...
Algoritam 1. veština računanja, četiri osnovne računske radnje i udžbenik o t...
Algonkij(um) " pretkambrijsko doba u razvitku Zemlje iz kojeg su poznati prvi trag...
Algologija bog. nauka o algama, okrecima....
Sve reči na slovo a