Skip to main content

Algologija značenje

šta znači Algologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Algologija (latinski alga, od grčke reči: logia) bog. nauka o algama, okrecima.

Reč Algologija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. алга, грч. логиа) бог. наука о алгама, окрецима.


Algrafija tip. postupak pri ravnom štampanju aluminijskim mesto kamenim ploč...
Algofon med. sredstvo protiv zubobolje od slačičinog ulja i špiritusa....
Algospazmus med. grč mišića praćen bolom. ...
Algoritam 1. veština računanja, četiri osnovne računske radnje i udžbenik o t...
Algonkij(um) " pretkambrijsko doba u razvitku Zemlje iz kojeg su poznati prvi trag...
Algologija bog. nauka o algama, okrecima....
Sve reči na slovo a