Skip to main content

Algrafija značenje

šta znači Algrafija

Na latinici: Definicija i značenje reči Algrafija (od grčke reči: graphfa)tipografija: postupak pri ravnom štampanju aluminijskim mesto kamenim pločama, koji odgovara litogra-fiji.

Reč Algrafija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. грапхфа) тип. поступак при равном штампању алуминијским место каменим плочама, који одговара литогра-фији.


Algrafija tip. postupak pri ravnom štampanju aluminijskim mesto kamenim ploč...
Algofon med. sredstvo protiv zubobolje od slačičinog ulja i špiritusa....
Algospazmus med. grč mišića praćen bolom. ...
Algoritam 1. veština računanja, četiri osnovne računske radnje i udžbenik o t...
Algonkij(um) " pretkambrijsko doba u razvitku Zemlje iz kojeg su poznati prvi trag...
Algologija bog. nauka o algama, okrecima....
Sve reči na slovo a