Skip to main content

Algofon značenje

šta znači Algofon

Na latinici: Definicija i značenje reči Algofon (od grčke reči: algos bol, phonos ubistvo)medicina: sredstvo protiv zubobolje od slačičinog ulja i špiritusa.

Reč Algofon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. алгос бол, пхонос убиство) мед. средство против зубобоље од слачичиног уља и шпиритуса.


Algrafija tip. postupak pri ravnom štampanju aluminijskim mesto kamenim ploč...
Algofon med. sredstvo protiv zubobolje od slačičinog ulja i špiritusa....
Algospazmus med. grč mišića praćen bolom. ...
Algoritam 1. veština računanja, četiri osnovne računske radnje i udžbenik o t...
Algonkij(um) " pretkambrijsko doba u razvitku Zemlje iz kojeg su poznati prvi trag...
Algologija bog. nauka o algama, okrecima....
Sve reči na slovo a