Skip to main content

Algolagnija značenje

šta znači Algolagnija

Na latinici: Definicija i značenje reči Algolagnija (od grčke reči: algos bol, lagneia obljuba) med. uživanje u bolu, požuda za bolom, izraz koji obuhvata mazohizamm sadizam.

Reč Algolagnija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. алгос бол, лагнеиа обљуба) мед. уживање у болу, пожуда за болом, израз који обухвата мазохизамм садизам.


Algrafija tip. postupak pri ravnom štampanju aluminijskim mesto kamenim ploč...
Algofon med. sredstvo protiv zubobolje od slačičinog ulja i špiritusa....
Algospazmus med. grč mišića praćen bolom. ...
Algoritam 1. veština računanja, četiri osnovne računske radnje i udžbenik o t...
Algonkij(um) " pretkambrijsko doba u razvitku Zemlje iz kojeg su poznati prvi trag...
Algologija bog. nauka o algama, okrecima....
Sve reči na slovo a