Skip to main content

Alvadžija značenje

šta znači Alvadžija

Na latinici: Definicija i značenje reči Alvadžija (tur. helvaci) onaj koji pravi i prodaje alvum napitak od kajmaka, kukuruznog brašna i dr. (boza); slastičar.

Reč Alvadžija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (тур. хелваци) онај који прави и продаје алвум напитак од кајмака, кукурузног брашна и др. (боза); сластичар.


Alvatan široko otvoren ...
Alvus anat. trbuh; med. stolica, izmet....
Alveole l. anat. male duplje, jamice i mehurići u pojedinim delovima tela, ...
Alveolaran koji se tiče zubnih ležišta; ćelijast, ćelijski; al-veolarni živci ...
Alvearij(um) košnica, pče-lanik, trnka; jedan deo ušne šupljine u kojoj se skupl...
Alvadžija onaj koji pravi i prodaje alvum napitak od kajmaka, kukuruznog brašn...
Sve reči na slovo a