Skip to main content

Alvus značenje

šta znači Alvus

Na latinici: Definicija i značenje reči Alvus (latinski alvus)anatomija: trbuh;medicina: stolica, izmet.

Reč Alvus sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. алвус) анат. трбух; мед. столица, измет.


Alvatan široko otvoren ...
Alvus anat. trbuh; med. stolica, izmet....
Alveole l. anat. male duplje, jamice i mehurići u pojedinim delovima tela, ...
Alveolaran koji se tiče zubnih ležišta; ćelijast, ćelijski; al-veolarni živci ...
Alvearij(um) košnica, pče-lanik, trnka; jedan deo ušne šupljine u kojoj se skupl...
Alvadžija onaj koji pravi i prodaje alvum napitak od kajmaka, kukuruznog brašn...
Sve reči na slovo a