Skip to main content

Alvearij(um) značenje

šta znači Alvearij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Alvearij(um) (latinski alvearium) košnica, pče-lanik, trnka; jedan deo ušne šupljine u kojoj se skuplja ušna mast.

Reč Alvearij(um) sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. алвеариум) кошница, пче-ланик, трнка; један део ушне шупљине у којој се скупља ушна маст.


Alvatan široko otvoren ...
Alvus anat. trbuh; med. stolica, izmet....
Alveole l. anat. male duplje, jamice i mehurići u pojedinim delovima tela, ...
Alveolaran koji se tiče zubnih ležišta; ćelijast, ćelijski; al-veolarni živci ...
Alvearij(um) košnica, pče-lanik, trnka; jedan deo ušne šupljine u kojoj se skupl...
Alvadžija onaj koji pravi i prodaje alvum napitak od kajmaka, kukuruznog brašn...
Sve reči na slovo a