Skip to main content

Alvatan značenje

šta znači Alvatan

Na latinici: Definicija i značenje reči Alvatan široko otvoren (na primer. izrez na džemperu)

Reč Alvatan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: широко отворен (на пример. изрез на джемперу)


Alvatan široko otvoren ...
Alvus anat. trbuh; med. stolica, izmet....
Alveole l. anat. male duplje, jamice i mehurići u pojedinim delovima tela, ...
Alveolaran koji se tiče zubnih ležišta; ćelijast, ćelijski; al-veolarni živci ...
Alvearij(um) košnica, pče-lanik, trnka; jedan deo ušne šupljine u kojoj se skupl...
Alvadžija onaj koji pravi i prodaje alvum napitak od kajmaka, kukuruznog brašn...
Sve reči na slovo a