Skip to main content

Alvatan značenje

Šta znači Alvatan


Alvatan

latinica:

Definicija i značenje reči Alvatan široko otvoren (na primer. izrez na džemperu)

Reč Alvatan napisana unazad: natavla

Alvatan se sastoji od 7 slova.

sta je Alvatan

Slično:
Šta znači Alvatan široko otvoren ...
Šta znači Alvus anat. trbuh; med. stolica, izmet....
Šta znači Alveole l. anat. male duplje, jamice i mehurići u pojedinim delov...
Šta znači Alveolaran koji se tiče zubnih ležišta; ćelijast, ćelijski; al-veolar...
Šta znači Alvearij(um) košnica, pče-lanik, trnka; jedan deo ušne šupljine u kojoj...
Šta znači Alvadžija onaj koji pravi i prodaje alvum napitak od kajmaka, kukuru...