Skip to main content

Alvaluk značenje

šta znači Alvaluk

Na latinici: Definicija i značenje reči Alvaluk (tur. helvahk) napojnica, nagrada, čast koju daje obično onaj koji obuče nešto novo.

Reč Alvaluk sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. хелвахк) напојница, награда, част коју даје обично онај који обуче нешто ново.


Alvatan široko otvoren ...
Alvus anat. trbuh; med. stolica, izmet....
Alveole l. anat. male duplje, jamice i mehurići u pojedinim delovima tela, ...
Alveolaran koji se tiče zubnih ležišta; ćelijast, ćelijski; al-veolarni živci ...
Alvearij(um) košnica, pče-lanik, trnka; jedan deo ušne šupljine u kojoj se skupl...
Alvadžija onaj koji pravi i prodaje alvum napitak od kajmaka, kukuruznog brašn...
Sve reči na slovo a