Skip to main content

Anhelacija značenje

šta znači Anhelacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anhelacija (latinski anhelatio) kratko, teško udisanje vazduha, dahtanje, zadihanost.

Reč Anhelacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. анхелатио) кратко, тешко удисање ваздуха, дахтање, задиханост.


Anhidričan hem. slobodan od vode, kome je oduzeta voda, npr. soli i oksidi....
Anhidrit hem. sumporno-- kiseli kreč kome je oduzeta voda....
Anhidrija bezvodnost, nestašica vode, suša; anidrija....
Anhidrid hem. jedinjenje kiseonika sa nekim elementom bez vodoni-ka, ali koj...
Anhelacija kratko, teško udisanje vazduha, dahtanje, zadihanost....
Sve reči na slovo a