Skip to main content

Anhidričan značenje

šta znači Anhidričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anhidričan (od grčke reči: ap, hydor voda)hemija: slobodan od vode, kome je oduzeta voda, npr. soli i oksidi.

Reč Anhidričan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ап, хyдор вода) хем. слободан од воде, коме је одузета вода, нпр. соли и оксиди.


Anhidričan hem. slobodan od vode, kome je oduzeta voda, npr. soli i oksidi....
Anhidrit hem. sumporno-- kiseli kreč kome je oduzeta voda....
Anhidrija bezvodnost, nestašica vode, suša; anidrija....
Anhidrid hem. jedinjenje kiseonika sa nekim elementom bez vodoni-ka, ali koj...
Anhelacija kratko, teško udisanje vazduha, dahtanje, zadihanost....
Sve reči na slovo a