Skip to main content

Anhidrid značenje

šta znači Anhidrid

Na latinici: Definicija i značenje reči Anhidrid (od grčke reči: ap, hydor voda)hemija: jedinjenje kiseonika sa nekim elementom bez vodoni-ka, ali koje izloženo vodi apsorbuje, upija, vodonik i postaje kiselinom.

Reč Anhidrid sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ап, хyдор вода) хем. једињење кисеоника са неким елементом без водони-ка, али које изложено води апсорбује, упија, водоник и постаје киселином.


Anhidričan hem. slobodan od vode, kome je oduzeta voda, npr. soli i oksidi....
Anhidrit hem. sumporno-- kiseli kreč kome je oduzeta voda....
Anhidrija bezvodnost, nestašica vode, suša; anidrija....
Anhidrid hem. jedinjenje kiseonika sa nekim elementom bez vodoni-ka, ali koj...
Anhelacija kratko, teško udisanje vazduha, dahtanje, zadihanost....
Sve reči na slovo a